Nastavení bezpečnosti a zabezpečení

Informace o systému zabezpečení

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje nemusí být vozidlo vybaveno zvukovou výstrahou pro funkce zabezpečení nebo funkce nemusí pracovat přesně v souladu s popisem.

Pokud Model 3 nedetekuje ověřený telefon nebo klíč a jsou otevřeny zamknuté dveře nebo zavazadlový prostor, aktivuje se alarm. Také začnou blikat světlomety a ukazatele směru. Alarm deaktivujte klepnutím na libovolné tlačítko v mobilní aplikaci nebo se přístupovou kartou dotkněte čtečky umístěné pod kamerou systému Autopilot na sloupku dveří řidiče.

Chcete-li systém ručně aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Bezpečnostní alarm. Pokud je funkce aktivní, Model 3 aktivuje alarm jednu minutu po vystoupení, zamknou se dveře a rozpoznaný klíč již není detekován.

Siréna se záložním napájením bateriemi (pokud je součástí výbavy) se aktivuje v situacích, kdy jsou otevřeny zamknuté dveře nebo zavazadlový prostor a kdy Model 3 nedetekuje v blízkosti klíč. Pokud si přejete sirénu spustit také v situacích, kdy vůz zjistí pohyb uvnitř kabiny, aktivujte možnost Naklonění/průnik (viz Naklonění / vniknutí do kabiny (pokud je součástí výbavy)).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je Model 3 v režimu Sentry Mode (viz Používání režimu Sentry Mode (s USB jednotkou)), nastavení Bezpečnostní alarm není k dispozici.

Naklonění / vniknutí do kabiny (pokud je součástí výbavy)

V závislosti na konfiguraci, oblasti prodeje a datu výroby nemusí být vozidlo touto funkcí vybaveno.

Nejprve zapněte Bezpečnostní alarm a teprve poté můžete aktivovat možnost Naklonění/průnik.

Funkce Naklonění/průnik spustí alarm v případě, že vozidlo Model 3 zjistí pohyb uvnitř kabiny, nebo když je uvedeno do pohybu nebo nakloněno (např. odtahovým vozidlem nebo zvedákem). Chcete-li tuto možnost aktivovat, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Naklonění/průnik.

Snímač vniknutí do vozu se automaticky deaktivuje v případech, kdy po opuštění vozu pracuje systém klimatizace. Chcete-li funkci zrušit, můžete po výběru trvalého zapnutí klimatizace, režimu Dog nebo režimu Kemp znovu ručně zapnout senzory naklonění / vniknutí do kabiny.

Snímač naklonění / vniknutí do kabiny se znovu automaticky aktivuje na začátku každého jízdního cyklu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Alarm Naklonění/průnik musí být vypnutý, aby bylo možné použít funkci Ochrana proti přehřátí kabiny (viz Ochrana proti přehřátí kabiny).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud se chystáte uvnitř zamknutého vozu ponechat zvíře, nezapomeňte možnost Naklonění/průnik vypnout. Pokud je tato možnost zapnutá, při zjištění pohybu ve voze Model 3 se aktivuje alarm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je Model 3 v režimu Sentry Mode (viz Používání režimu Sentry Mode (s USB jednotkou)), nastavení Naklonění/průnik není k dispozici.

Kód PIN pro jízdu

Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení, můžete před jízdou vozem Model 3 požadovat zadání čtyřmístného osobního identifikačního čísla (PIN). Nastavení aktivujte klepnutím na Ovládací prvky > Bezpečnost > Kód PIN pro jízdu, poté vytvořte kód PIN pro jízdu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je funkce aktivní, kromě nutnosti zadat čtyřmístný kód PIN pro jízdu ho musíte zadat také při první aktivaci režimu obsluhy cizí osobou a při vytváření čtyřmístného kódu PIN pro aktivaci a deaktivaci režimu obsluhy cizí osobou. Model 3 lze v režimu obsluhy cizí osobou řídit, aniž by řidič musel zadávat kód PIN pro jízdu. Kdykoli je aktivní režim obsluhy cizí osobou, možnost Kód PIN pro jízdu je vypnutá.

Pokud zapomenete kód PIN pro jízdu, klepněte v překryvném okně této funkce na odkaz pro zadání přihlašovacích údajů k účtu Tesla a poté postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V nepravděpodobném případě, že dotyková obrazovka přestane reagovat, nemusí být možné kód PIN zadat. V takovém případě nejprve zkuste restartovat dotykovou obrazovku (viz Restartování dotykové obrazovky). Pokud dotyková obrazovka stále nereaguje, můžete zrušit zadávání kódu PIN pro jízdu zapnutím funkce jízdy bez klíče v mobilní aplikaci Tesla.

Kód PIN k odkládací schránce

Obsah odkládací schránky můžete chránit čtyřmístným kódem PIN (nesouvisí s kódem PIN pro jízdu). Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Kód PIN k přihrádce a postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce. Pokud je nastavení aktivní, budete před otevřením odkládací schránky vyzváni k zadání kódu PIN. Chcete-li tuto doplňkovou bezpečnostní ochranu vypnout, deaktivujte možnost pomocí přepínače a poté zadejte kód PIN.

Pokud kód PIN k odkládací schránce zapomenete a potřebujete ho obnovit, zadejte přihlašovací údaje k účtu Tesla a poté postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce Kód PIN k přihrádce umožňuje otevírat odkládací schránku, i když je Model 3 v režimu obsluhy cizí osobou.

Režim omezení rychlosti

Režim omezení rychlosti umožňuje omezit zrychlení a maximální rychlost vozu na zvolenou hodnotu v rozsahu 80 až 193 km/h. Při prvním použití této funkce je třeba vytvořit čtyřmístný kód PIN, který je nutný pro aktivaci a deaktivaci režimu omezení rychlosti. Když je funkce zapnutá a rychlost vozidla je přibližně 5 km/h od maximální rychlosti, zazní zvuková signalizace, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva a Model 3 odešle oznámení do mobilní aplikace. Také můžete klepnout na Bezpečnost > Režim omezení rychlosti a funkci zapínat z mobilní aplikace Tesla. Postup aktivace režimu omezení rychlosti:

 1. Zkontrolujte, zda je Model 3 v režimu parkování.
 2. Na dotykové obrazovce klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim omezení rychlosti.
 3. Vyberte maximální rychlost jízdy.
 4. Přesuňte posuvník do polohy Zapnuto.
 5. Zadáním čtyřmístného kódu PIN zapněte nebo vypněte režim omezení rychlosti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud kód PIN zapomenete, lze režim omezení rychlosti vypnout zadáním přihlašovacích údajů k účtu Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je zapnutý režim omezení rychlosti, zrychlení se automaticky nastaví na Chill.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Při sjíždění ze svahu se může rychlost jízdy zvyšovat a Model 3 může překročit nastavenou maximální rychlost.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Režim omezení rychlosti nemůže nahradit dobrý úsudek, zkušenosti řidiče a nutnost pozorně sledovat rychlostní omezení a jízdní podmínky. K nehodě může dojít při jakékoli rychlosti a je vaší odpovědností řídit bezpečně.

Mazání dat prohlížeče

Data prohlížeče vozidla můžete vymazat (jako v počítači nebo v chytrém telefonu) v nabídce Ovládací prvky > Servis > Vymazat data prohlížeče. To je užitečné v mnoha situacích, jako je například mazání nastavení nebo výsledků hledání jiného řidiče.

Zaškrtnutím příslušných políček v překryvném okně na dotykové obrazovce můžete vyloučit záložky či historii.