Plánované nabíjení a plánovaný odjezd

Když je ve voze Model 3 zařazena poloha parkování, mezi plánovaným odjezdem a plánovaným nabíjením lze přepínat klepnutím na Ovládací prvky > Nabíjení > Přepnout na plánovaný odjezd/plánované nabíjení.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Nastavení Přepnout na plánovaný odjezd/plánované nabíjení jsou k dispozici také na obrazovce klimatizace a v mobilní aplikaci Tesla.

Nastavení Plánované nabíjení v podstatě znamená dotaz „Kdy chci spustit nabíjení?“ a Plánovaný odjezd / Nabíjení mimo špičku znamená „Kdy chci dokončit nabíjení?“

Nastavení Plánované nabíjení lze použít společně s nastavením Plánovaný odjezd – Příprava, ale nikoli s nastavením Plánovaný odjezd – Nabíjení mimo špičku.

Na jednotlivých místech se automaticky ukládají nastavení Plánované nabíjení / Plánovaný odjezd.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud Model 3 připojíte k napájení a není vybráno nastavení Nabíjení mimo špičku ani Plánované nabíjení, vůz se začne nabíjet okamžitě.

Plánované nabíjení

Pomocí možnosti Plánované nabíjení můžete nastavit čas, kdy chcete, aby se Model 3 začal nabíjet.

Vyberte možnost Plánované nabíjení, funkci povolte a poté nastavte denní dobu pro spuštění nabíjení.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Funkce Plánované nabíjení spustí nabíjení ihned, pokud je Model 3 připojený k napájení, a to až šest hodin po plánovaném spuštění nabíjení. Pokud však Model 3 připojíte po šesti hodinách od plánovaného spuštění nabíjení, nabíjení se nemusí spustit až do plánovaného času spuštění nabíjení následující den.

Plánovaný odjezd

Pomocí možnosti Plánovaný odjezd lze nastavit čas, kdy má být Model 3 každý den připraven k jízdě. Model 3 automaticky vypočítá, kdy je nutné zahájit přípravu před jízdou nebo nabíjení. Tak zajistíte, že se nabíjení dokončí, akumulátor bude zahřátý a v kabině bude před odjezdem příjemná teplota.

Když je zobrazena možnost Plánovaný odjezd, klepněte na Plánovat a nastavte, kdy má být Model 3 každý den připraven k jízdě. Nastavte čas a poté klepnutím na možnost Nastavení povolte jednu z následujících funkcí odjezdu nebo obě. Pokud vůz připojujete k napájení a je povolena možnost Nabíjení mimo špičku, vůz bude chvíli odebírat energii (lze slyšet cvakání), aby mohl vypočítat potřebný čas spuštění nabíjení.

Jakmile vyberete požadovaná nastavení, klepněte na možnost Nastavit. Na dotykové obrazovce se zobrazí plánovaný čas odjezdu.

 • Funkce Příprava zahřívá akumulátor za účelem dosažení lepšího výkonu a zajišťuje příjemné prostředí v kabině v nastavený čas odjezdu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Když Model 3 není připojen k napájení, příprava před jízdou funguje, pouze pokud je akumulátor nabitý na více než 20 %.
 • Nastavení Nabíjení mimo špičku pozdrží nabíjení a automaticky spustí nabíjení tak, aby bylo dokončeno před plánovaným časem odjezdu, přičemž nabíjení akumulátoru kvůli úspoře nákladů probíhá mimo špičku. Klepnutím na možnost Změnit hodiny mimo špičku můžete přizpůsobit čas ukončení zvýhodněného tarifu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Výběrem možnosti Nabíjení mimo špičku lze snížit náklady na energie, a to i na trzích, kde nejsou k dispozici zvýhodněné tarify elektřiny. Pokud například nabíjení začne ihned po připojení vozidla, může být dokončeno mnohem dříve. Tím se akumulátor ochladí na okolní teplotu a jeho opětovné ohřátí před odjezdem vyžaduje energii. I když nemůžete využívat zvýhodněné tarify, doporučujeme přesto nastavit čas mimo špičku tak, aby odpovídal času odjezdu, čímž snížíte spotřebu energie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud není k dispozici dostatek času pro dosažení limitní úrovně nabití, nabíjení se spustí okamžitě, aby byla dosažena maximální možná úroveň nabití.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud již došlo ke spuštění nabíjení a není dostatek času k dokončení nabíjení mimo špičku, nabíjení bude pokračovat až do dosažení limitní úrovně nabití.

Funkce PřípravaNabíjení mimo špičku lze omezit pouze na pracovní dny.