Stav vozidla

Přehled

Stav vozu Model 3 se nepřetržitě zobrazuje na dotykové obrazovce. Zobrazené informace závisí na tom, zda:

Když je Model 3 zaparkovaný, v oblasti s informacemi o stavu vozidla se zobrazí vybraný režim jízdy, odhadovaný dojezd a pohled na vůz shora s tlačítky, která můžete stisknout za účelem otevření zavazadlových prostorů a dvířek nabíjecího portu. Po sešlápnutí brzdy se zapne napájení vozu Model 3 a krátce bliknou kontrolky. Pokud se kontrolka nevztahuje k aktuální situaci (například není zapnutý bezpečnostní pás), měla by zhasnout. Pokud se některá kontrolka nerozsvítí nebo nezhasne, obraťte se na společnost Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Následující obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Zobrazené informace se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla, verzi softwaru a oblasti prodeje.
Dotyková obrazovka vozu s ikonami

Karty

Ve spodní části obrazovky se stavem vozidla jsou zobrazeny také „karty“ se zástupci pro rychlý přístup k médiím, informacím o tlaku v pneumatikách, informacím o jízdě a dalším údajům. Chcete-li zástupce upravit, potáhněte karty prstem vlevo nebo vpravo.

Kontrolky

Následující kontrolky se rozsvěcují proto, aby řidiče informovaly nebo upozornily na konkrétní stav.

Červený vykřičník v červeném kruhu se slovem BRAKE pod ním
Je zjištěna porucha brzdového systému nebo je nízká hladina brzdové kapaliny. Viz Brzdění a zastavení. Obraťte se ihned na společnost Tesla.
Žlutý vykřičník ve žlutém kruhu se slovem BRAKE pod ním
Byla zjištěna porucha posilovače brzd. Viz Brzdění a zastavení.
Slovo ABS ve žlutém kruhu
Je zjištěna porucha protiblokovacího systému (ABS). Viz Brzdění a zastavení. Obraťte se ihned na společnost Tesla.
Žluté písmeno P ve žlutém kruhu
Je zjištěna porucha parkovací brzdy. Kontaktujte společnost Tesla. Viz Parkovací brzda.
Červené písmeno P v červeném kruhu se slovem PARK pod ním
Je ručně aktivována parkovací brzda. Viz Parkovací brzda.
Žlutý vykřičník ve žlutém symbolu pneumatiky
Upozornění na tlak v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je mimo rozsah. Pokud je zjištěna porucha systému sledování tlaku v pneumatikách (TPMS), kontrolka bliká. Při poruše systému TPMS se obraťte na společnost Tesla. Viz Péče o pneumatiky a údržba.
Červená ikona spolujezdce s bezpečnostním pásem
Není zapnutý bezpečnostní pás obsazeného sedadla. Viz Bezpečnostní pásy.
Červená ikona spolujezdce s bezpečnostním pásem a airbagem
Bezpečnost airbagu. Pokud tato kontrolka krátce neblikne při přípravě vozu Model 3 k jízdě nebo zůstane svítit, neprodleně se obraťte na společnost Tesla. Viz Výstrahy airbagu.
Oranžový půlkruh, ze kterého vychází tři vodorovné čáry přeškrtnuté svislou vlnovkou
Kontrolka zadních mlhových světel se na dotykové obrazovce rozsvítí vždy, když jsou zapnutá zadní mlhová světla.
Dva zelené ovály se třemi čarami představujícími světla po obou stranách
Jsou rozsvícená parkovací světla (obrysová světla, koncová světla a osvětlení registrační značky). Viz Světla.
Zelená ikona světlometů s paprsky světla skloněnými dolů
Jsou rozsvícená potkávací světla.
Modrá ikona světlometů s vodorovnými paprsky světla
Dálková světla jsou rozsvícená a funkce Adaptivní dálková světla je vypnutá nebo aktuálně není k dispozici.
Modrá ikona světlometu s vodorovnými paprsky světla a písmenem A
Adaptivní dálková světlaFunkce je zapnutá a dálková světla jsou rozsvícená. Model 3 je připravený vypnout dálková světla, pokud detekuje světlo. Viz Dálková světla.
Šedá ikona světlometu s vodorovnými paprsky světla a písmenem A
Adaptivní dálková světlaFunkce je zapnutá, ale dálková světla nejsou rozsvícená, protože je před vozem Model 3 detekováno světlo. Pokud není světlo detekováno, dálková světla se automaticky opět zapnou. Viz Dálková světla.
Žlutá ikona zobrazující vůz zezadu s klikatými stopami pneumatik
Tato kontrolka bliká žlutě, když systémy elektronické kontroly stability aktivně omezují prokluz kol regulací brzdného tlaku a výkonu motoru. Viz Protiprokluzový systém. Pokud kontrolka svítí, je zjištěna chyba a je třeba okamžitě kontaktovat společnost Tesla.
Žlutá písmena TC uvnitř symbolu kola
Systémy elektronické kontroly stability již neomezují protáčení kol. U vozidla s pohonem zadních kol byl vypnut protiprokluzový systém nebo u vozidla s pohonem všech kol byl aktivován rozjezd s prokluzem. Viz Protiprokluzový systém.
Modrá ikona přívěsu
Je aktivní režim přívěsu (pokud je jím vozidlo vybaveno). (Viz Tažení a příslušenství).
Šedé písmeno H v kruhu
Jsou aktivovány brzdy funkcí automatického zabrzdění. Viz Automatické zabrzdění.
Červená ikona vozidla s otevřenými dveřmi
Jsou otevřené dveře nebo zavazadlový prostor. Viz Dveře, Zadní zavazadlový prostor nebo Přední zavazadlový prostor.
Modrá ikona sněhové vločky
Pokud část energie uložené v akumulátoru není dostupná z důvodu chladného počasí, zobrazí se modrá sněhová vločka. Za chladného počasí může být omezena rychlost nabíjení. Pokud je Model 3 připojený k zásuvce, lze akumulátor zahřát zapnutím klimatizace pomocí mobilní aplikace. Jakmile se akumulátor dostatečně zahřeje, ikona sněhové vločky zhasne.
Zelená ikona s bleskem uprostřed

Zobrazí se, pokud je regenerativní brzdění omezené. Více informací je uvedeno v části Regenerativní brzdění.

Žlutá ikona želvy v kruhu
Napájení vozidla je aktuálně omezeno, protože v akumulátoru zbývá málo energie, systémy vozidla se zahřívají či chladí, nebo měnič pohonného systému detekoval chybu.

Více informací o překryvných oknech s výstrahami je uvedeno v části Kontextové zprávy a výstrahy.

Stav jízdy

Pokud Model 3 jede (nebo je připraven k jízdě), na dotykové obrazovce se zobrazuje aktuální stav jízdy a vizualizace silnice v reálném čase tak, jak jsou zjištěny pomocí prvků systému Autopilot (viz Kamery). Vizualizace se podle potřeby automaticky přibližuje a oddaluje, aby lépe využila prostor na dotykové obrazovce a upozornila vás, že bylo v mrtvém úhlu zjištěno vozidlo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Následující obrázek slouží pouze pro ilustrační účely. Zobrazené informace se mohou mírně lišit v závislosti na volitelném vybavení vozidla, verzi softwaru a oblasti prodeje.
Sdružený přístroj vozidla s popisky
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud chcete zobrazit více detailů vozovky a okolí, například vodorovné značení, semafory a objekty (jako jsou popelnice a sloupy) atd., klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Náhled vizualizace plně autonomního řízení (pokud je součástí výbavy).
 1. Ukazatel energie zobrazuje množství spotřebovávané energie v reálném čase. Během akcelerace se ukazatel vyplňuje směrem doprava a představuje množství používané energie. Během zpomalování (když se Model 3 pohybuje a vy uvolníte pedál akcelerátoru) se ukazatel vyplňuje směrem doleva zelenou barvou, která představuje energii dodávanou zpět do akumulátoru regenerativním brzděním (viz Regenerativní brzdění).
 2. Pokud je automatické řízení k dispozici, ale nebylo aktivováno, je ikona šedá. Pokud automatické řízení aktivně řídí Model 3, ikona svítí modře (viz Automatické řízení).
 3. Aktuálně zvolený režim jízdy: P – parkování, R – zpátečka, N – neutrál nebo D – jízda vpřed.
 4. Rychlost jízdy.
 5. Ostatní vozidla zjištěná na silnici (v příslušných případech).
 6. Váš Model 3. Pokud jsou zjištěny objekty (ostatní řidiči, svodidla apod.), u obrázku vozu Model 3 se zobrazí barevné čáry. Místo zobrazení čar odpovídá umístění zjištěného objektu. Barva čar (bílá, žlutá, oranžová nebo červená) představuje vzdálenost objektu od vozu Model 3. Bílá barva představuje největší vzdálenost, červená pak skutečnost, že je objekt velmi blízko a je nutná bezprostřední pozornost. Viz Asistent udržování vozu v jízdním pruhu.
 7. Pokud je automatické řízení aktivní a detekuje jízdní pruh, bude se pruh zobrazovat modře (viz Automatické řízení).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud je aktivní autopilot podle navigace, jízdní pruh se zobrazí jako jednoduchá modrá čára před vozem Model 3 (viz Autopilot podle navigace).
 8. Omezení rychlosti, které je aktuálně zjištěné rychlostním asistentem (viz Rychlostní asistent).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud podle mapy na dané komunikaci platí podmíněné omezení rychlosti (například rychlostní limit založený na denní době nebo povětrnostních podmínkách), zobrazí se druhé omezení rychlosti. Řidič musí zjistit, zda v dané oblasti platí podmíněný rychlostní limit a příslušným způsobem upravit rychlost jízdy.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Styl ikony související se zjištěným rychlostním limitem odpovídá stylu značek s omezením rychlosti používanému ve vaší oblasti.
 9. Celkový odhadovaný dojezd (nebo dostupná energie). Klepnutím na zobrazenou hodnotu změníte způsob zobrazení energie. Lze zobrazit dojezdovou vzdálenost nebo zbývající energii akumulátoru v procentech. Způsob zobrazení zbývající energie můžete také změnit klepnutím na Ovládací prvky > Zobrazení > Zobrazení energie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Při plánování dalšího nabíjení používejte hodnotu odhadovaného dojezdu pouze jako vodítko.
 10. Nastavená rychlost. Pokud je adaptivní tempomat k dispozici, ale nebyla nastavena rychlost, číslo je šedé (viz Adaptivní tempomat).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Věnujte pozornost důležitým výstrahám v dolní části dotykové obrazovky, kde se zobrazuje stav vozidla. Pokud budete tyto zprávy ignorovat, hrozí vážné nebo smrtelné zranění.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Ačkoli se na dotykové obrazovce zobrazuje okolní doprava, některá vozidla nemusí být zobrazena. Při určování přítomnosti vozidel (například v mrtvém úhlu) se nikdy nespoléhejte na dotykovou obrazovku. Vždy se podívejte do zpětných zrcátek a rozhlédněte se.