Nosnost vozidla

Štítky vozidla

Je důležité znát rozměr a tlak původních pneumatik vozidla a TPMLM (technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla) a TPMAM (technicky přípustná maximální hmotnost na nápravě). Tyto informace jsou uvedeny na dvou štítcích upevněných na Model 3.

Oba štítky jsou na sloupku dveří a jsou vidět po otevření předních dveří.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je Model 3 vybaven volitelnými koly nebo pneumatikami Tesla, může být na voze Model 3 nalepen doplňkový štítek s informací, že hodnoty se mohou lišit od údajů na štítku.
Dva štítky s uvedením nosnosti vozu na středním sloupku
  1. Štítek s údaji o pneumatikách
  2. Povinný štítek vozidla
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Přetížení vozu Model 3 negativně ovlivňuje funkci brzd a jízdní vlastnosti, což může snížit vaši bezpečnost nebo způsobit poškození.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ve voze Model 3 nikdy neskladujte velké množství kapalin. Únik kapalin může způsobit poruchu elektrických součástí.

Štítek s údaji o pneumatikách

Štítek s údaji o pneumatikách obsahuje:

  • Maximální počet míst k sezení.
  • Rozměry originálních pneumatik.
  • Hodnoty tlaku huštění pneumatik za studena pro originální přední a zadní pneumatiky. Tyto hodnoty tlaku jsou doporučeny z důvodu optimalizace jízdních vlastností vozu.

Formát štítku:

Příklad štítku pneumatik

Tento štítek nevyměňujte, ani pokud budete v budoucnu používat jiné pneumatiky.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je Model 3 naložený na maximální nosnost, zkontrolujte znovu všechny pneumatiky a ujistěte se, že jsou nahuštěné na doporučený tlak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozornění
Hodnoty tlaku v pneumatikách na štítku s informacemi o pneumatikách NEPLATÍ pro tažení. Před tažením je třeba tlak v pneumatikách zvýšit. Informace o tlaku v pneumatikách nutném pro tažení viz Tažení a příslušenství.

Povinný štítek

Kromě kódu VIN uvádí povinný štítek vozidla následující informace:

  • TPMLM – Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla. Maximální přípustná hmotnost vozu Model 3. Jde o součet hmotnosti vozu Model 3, všech cestujících, kapalin a nákladu.
  • TPMAM – Technicky přípustná maximální hmotnost na nápravě, pro přední a zadní nápravu. Hodnota TPMAM je maximální rozložená hmotnost, kterou lze zatížit jednotlivé nápravy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Chcete-li zabránit poškození vozu Model 3, jeho hmotnost nesmí překročit technicky přípustnou maximální hmotnost naloženého vozidla nebo technicky přípustnou maximální hmotnost na nápravě.

Střešní nosiče

Model 3 podporuje použití střešních nosičů schválených společností Tesla při použití jejího montážního příslušenství. K instalaci střešního nosiče je třeba použít pouze toto příslušenství a lze použít pouze systémy střešních nosičů schválené společností Tesla (viz Díly a příslušenství). Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k závažnému poškození.