Režim Sentry Mode

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
V závislosti na oblasti prodeje, konfiguraci vozidla, zakoupeném vybavení a verzi softwaru nemusí být vaše vozidlo vybaveno režimem Sentry Mode nebo funkce nemusí pracovat přesně v souladu s popisem. Je vaší výhradní odpovědností zjistit si a dodržovat všechny místní předpisy a omezení vlastnictví související s používáním kamer.

Když je tento režim aktivní, kamery a snímače (pokud jsou součástí výbavy) vozidla jsou stále zapnuté a připravené zaznamenat podezřelé aktivity v okolí vozidla, když je Model 3 zamknutý a je v něm zařazena poloha parkování. Režim Sentry Mode si lze představit jako inteligentní zabezpečovací systém vozidla, který vás upozorní na možné hrozby v blízkosti.

V případě zjištění nebezpečí aktivuje režim Sentry Mode blikání světlometů, spustí alarm a na dotykové obrazovce zobrazí zprávu, která upozorňuje osoby vně vozidla, že kamery mohou pořizovat videozáznam. Mobilní aplikace vás upozorní na aktivaci alarmu a videozáznam události se uloží na jednotku USB (pokud je ve vozidle nainstalována).

Režim Sentry Mode je ve výchozím nastavení deaktivován. Režim Sentry Mode lze snadno zapnout nebo vypnout pomocí hlasových příkazů či mobilní aplikace Tesla. Pokud chcete režim Sentry Mode zapnout hlasovým příkazem, vyslovte „Keep Tesla safe“, „Keep my car safe“, „Sentry on“ nebo „Enable Sentry“ (viz Hlasové příkazy).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U některých vozidel vyrobených přibližně po 1. listopadu 2021 mohou porty USB ve středové konzole podporovat pouze nabíjení zařízení. Pro všechny ostatní funkce používejte port USB v odkládací schránce.

Režim Sentry Mode vyžaduje, aby byl akumulátor nabitý alespoň na 20 %. Pokud úroveň nabití akumulátoru klesne pod 20 %, režim Sentry Mode se vypne a mobilní aplikace vám pošle oznámení. Zapnutý režim Sentry Mode může zvyšovat spotřebu energie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když je povolený režim Sentry Mode, nastavení bezpečnostního alarmu (Ovládací prvky > Bezpečnost > Bezpečnostní alarm) není k dispozici.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Nespoléhejte se, že režim Sentry Mode ochrání Model 3 před všemi bezpečnostními hrozbami. Režim Sentry Mode zohledňuje při rozhodování o aktivaci alarmu řadu faktorů. Nemusí vždy detekovat všechny nárazy a alarm se nemusí aktivovat za všech situací. Ačkoli může pomoci odvrátit některé hrozby, žádný bezpečnostní systém nemůže zabránit všem útokům.

Používání režimu Sentry Mode (s USB jednotkou)

 1. Režim Sentry Mode vyžaduje připojení správně zformátované USB jednotky k portu USB ve vozidle. V odkládací přihrádce vozidel vyrobených přibližně od roku 2020 je umístěn předem naformátovaný USB flash disk. Existují dva způsoby, jak formátovat USB jednotku:
  • Připojte USB jednotku k portu USB a přejděte do části Ovládací prvky > Formátovat USB jednotku. Vozidlo USB jednotku automaticky zformátuje.
  • Zformátujte USB jednotku v počítači. Více informací je uvedeno v části Požadavky na USB jednotku pro nahrávání videí.
 2. Připojte USB jednotku k portu USB ve vozidle, pokud možno k portu v odkládací schránce (pokud je součástí výbavy).
 3. Zařaďte ve vozidle polohu parkování a poté zapněte palubní kameru v části Ovládací prvky > Bezpečnost > Palubní kamera (aby režim Sentry Mode fungoval, musí být zapnutá palubní kamera).
 4. Klepněte na Ovládací prvky > Sentry Mode > Zapnout. Barva ikony režimu Sentry Mode v části Ovládací prvky se změní na červenou.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Záznamy zadní kamery jsou dostupné pouze u vozidel vyrobených přibližně od února 2018.

  Když je režim Sentry Mode zapnutý, je nečinný, ale připravený spustit alarm a uložit videozáznam v případě aktivace bezpečnostní událostí. Délku videozáznamu lze upravit (klepněte na Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Délka videozáznamu v režimu Sentry Mode). Více informací o přehrávání videozáznamů je uvedeno v části Přehrávání videozáznamů.

 5. Chcete-li režim Sentry Mode ručně zapnout / vypnout do další jízdy, klepněte na ikonu režimu Sentry Mode. Pokud už ikona nemá červenou barvu, režim Sentry Mode je vypnutý.
  Kruh uvnitř kruhu
  Chcete-li režim Sentry Mode vypnout na více než jednu jízdu, vyberte možnost Vypnout v části Ovládací prvky > Bezpečnost > Sentry Mode.

Používání režimu Sentry Mode (bez USB jednotky)

Když je režim Sentry Mode zapnutý a je zjištěna bezpečnostní událost, ale není připojena USB jednotka k portu USB, vaše vozidlo vás upozorní prostřednictvím mobilní aplikace, avšak bez videozáznamu pořízeného kamerou.

Nastavení režimu Sentry Mode

 • Mimo určitá místa

  V části Ovládací prvky > Bezpečnost > Sentry Mode můžete nastavit, zda se režim Sentry Mode nemá zapínat na určitých místech (více informací je uvedeno v části Bydliště, zaměstnání a oblíbené cíle):

  • Mimo domov: Režim Sentry Mode se automaticky neaktivuje na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako bydliště.
  • Mimo práci: Režim Sentry Mode se automaticky neaktivuje na místě, které jste v seznamu oblíbených položek označili jako zaměstnání.
  • Mimo oblíbená místa: Režim Sentry Mode se automaticky neaktivuje na žádném místě v seznamu oblíbených položek.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Poznámka
   Aby Model 3 rozpoznal místo označené jako bydliště, zaměstnání nebo oblíbené, musí být zaparkován přibližně 500 metrů od uloženého místa.

  Chcete-li nastavit adresu bydliště nebo zaměstnání, klepněte na Navigovat > Nastavit adresu domů/Nastavit adresu do práce. Chcete-li nastavit Oblíbené, klepněte při prohlížení adresy na mapě na ikonu hvězdy. Ruční zapnutí nebo vypnutí režimu Sentry Mode pomocí dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace potlačí vaše předvolby výjimek v nastavení bydliště, zaměstnání a oblíbených míst až do příští jízdy s vozidlem.

 • Nastavení délky videozáznamu v režimu Sentry Mode

  Pokud je režim Sentry Mode nastaven na pořizování videozáznamů bezpečnostních událostí pomocí kamery s využitím řádně naformátované USB jednotky, můžete upravit délku záznamu na dotykové obrazovce (klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Délka videozáznamu v režimu Sentry Mode).

 • Nastavení detekce pomocí kamer

  Je-li povolena Detekce pomocí kamer, režim Sentry Mode používá k detekci bezpečnostních událostí při zaparkovaném vozidle kromě senzorů vozidla také externí kamery vozidla. Je-li tato funkce vypnutá, vozidlo ukládá videozáznamy na USB jednotku pouze v případě, že je detekováno fyzické ohrožení. Chcete-li nastavit tuto funkci, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Detekce pomocí kamer.

 • Zobrazení živého obrazu z kamery
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Funkce Zobrazení živého obrazu vyžaduje, aby byla v telefonu spárovaném s vozem Model 3 jako klíč nainstalována mobilní aplikace Tesla verze 4.2.1 (nebo novější).

  Když je režim Sentry Mode zapnutý, můžete pomocí mobilní aplikace vzdáleně kontrolovat okolí vozu Model 3 prostřednictvím jeho vnějších kamer. Chcete-li na dotykové obrazovce v reálném čase sledovat videozáznam v režimu Sentry Mode, klepněte na Ovládací prvky > Bezpečnost > Sentry Mode > Zobrazení živého obrazu z kamery v mobilní aplikaci. Ujistěte se, že ve voze nejsou žádné osoby a že jsou všechny dveře zavřené. Poté v mobilní aplikaci přejděte do části Bezpečnost > Režim Sentry Mode > Zobrazení živého obrazu z kamery.

  Během aktivního používání funkce Zobrazení živého obrazu z kamery blikají pravidelně vnější světla vozu Model 3 a na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva, která kolemjdoucí upozorňuje, že probíhá sledování okolí pomocí kamer.

  Celková doba provozu funkce Zobrazení živého obrazu z kamery je omezena na přibližně 15 minut za den.

  Zároveň můžete také zapnout režim Dog a v mobilní aplikaci přepínat zobrazení živého obrazu z kamery v interiéru. Více informací je uvedeno v části Trvalé zapnutí klimatizace, režim Dog a režim Kemp. Tato funkce není podporována ve vozidlech s hardwarem autopilota verze 2.0 nebo 2.5. Chcete-li zjistit, jakou verzí hardwaru je vybaveno vaše vozidlo, klepněte na Ovládací prvky > Software > Hardware autopilota.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Pokud jsou současně aktivovány režimy Dog a Sentry, u režimu Sentry je s ohledem na ochranu zvířete ve výchozím nastavení vybrána možnost Vypnout zvuk režimu Sentry.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Kvalita obrazu se může lišit v závislosti na připojení k síti. Není zaznamenáván žádný zvuk.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Živý přenos z kamer je šifrován a společnost Tesla k němu nemá přístup.
Více informací o přehrávání videozáznamů z režimu Sentry Mode je uvedeno v části Přehrávání videozáznamů.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud je zaplněna celá kapacita interního úložiště, nový záznam přepíše starší záznamy.