Údržba svépomocí

Naučte se svépomocí například vyměnit lištu stěrače a kabinové filtry nebo nainstalovat sadu fólií na ochranu laku. Pokyny, animace a videa k těmto postupům najdete na adrese https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Některé díly a postupy nemusí být pro váš vůz k dispozici z důvodu konfigurace vozidla nebo oblasti prodeje. Při návštěvě webu https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides vyberte své vozidlo, oblast a jazyk a prohlédněte si aktualizovaný seznam dostupných dílů a příslušenství pro danou oblast.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Práce provádějte na suchém a dobře osvětleném místě. Pro zajištění bezpečnosti provádějte práce, pouze pokud se na to cítíte, a vždy postupujte podle příslušných pokynů.