Doporučení pro chladné počasí

Dále uvedená doporučení vám pomohou optimalizovat provoz vozu Model 3 v náročných podmínkách chladného počasí.

Před jízdou

Pokud se na voze nahromadí sníh a led, mohou zamrznout pohyblivé části jako kliky dveří, okna, zrcátka či stěrače. Chcete-li dosáhnout maximálního dojezdu a výkonu, je užitečné zahřát před jízdou kabinu a akumulátor. To lze provést několika způsoby:

 • Klepnutím na možnost Plánovat na obrazovce nabíjení a klimatizace můžete nastavit čas, kdy má být vůz připraven k jízdě (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).
 • V mobilní aplikaci přejděte k nastavení Klimatizace a nastavte teplotu, na kterou si přejete kabinu vyhřát. Tím se také podle potřeby ohřívá vysokonapěťový akumulátor.
 • V mobilní aplikaci přejděte k nastavení Klimatizace > Rozmrazit vozidlo, které rozmrazí sníh a led na čelním skle, oknech a zrcátkách. Tím se také podle potřeby ohřívá vysokonapěťový akumulátor.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Poznámka
  Společnost Tesla doporučuje zapnout nastavení klimatizace nejpozději 30 až 45 minut před odjezdem (viz Ovládání klimatizace). Doba přípravy závisí na venkovní teplotě a dalších faktorech. Mobilní aplikace vás upozorní, jakmile je ve voze dosažena požadovaná teplota.

Nabíjecí port

Pokud západka nabíjecího portu zamrzne a nabíjecí kabel zůstane v nabíjecím portu, zkuste kabel uvolnit ručně. Viz Ruční uvolnění nabíjecího kabelu.

Za extrémně chladného počasí nebo při námraze může západka nabíjecího portu zamrznout. Některé vozy jsou vybaveny vyhříváním vstupu nabíjecího portu, které se aktivuje při zapnutí odmrazování zadního okna za chladného počasí. Led na západce nabíjecího portu můžete uvolnit také zapnutím funkce Rozmrazit vozidlo v mobilní aplikaci.

Zamrznutí západky nabíjecího portu lze zabránit také pomocí možnosti Plánovat (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Pokud západka nabíjecího portu zamrzne, nemusí správně zajistit připojený nabíjecí kabel, ale stále bude možné pomalé nabíjení střídavým proudem, i když západka nezaklapne.

Nabíjení

Používáte-li plánovač tras (pokud je k dispozici) k navigaci do místa nabíjení, Model 3 předehřeje vysokonapěťový akumulátor tak, aby měl při příjezdu k nabíječce optimální teplotu a byl připraven k nabíjení. Tato funkce zkracuje dobu potřebnou k nabíjení. Viz (viz Plánovač tras).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Společnost Tesla doporučuje nastavit plánovač tras pro navádění k místu nabíjení alespoň 30 až 45 minut před příjezdem, aby byla zajištěna optimální teplota akumulátoru a podmínky pro nabíjení. Pokud jízda k místu nabíjení trvá méně než 30 až 45 minut, zvažte přípravu akumulátoru před jízdou (viz Před jízdou).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
U vozidel vybavených tepelným čerpadlem může tepelný systém za určitých podmínek vytvářet páru (zda je vozidlo vybaveno tepelným čerpadlem zjistíte klepnutím na Ovládací prvky > Software > Další informace o vozidle). Například při nabíjení vozidla u stanice Supercharger za chladného počasí může z přední části vozu vycházet pára bez zápachu. Jde o normální jev, který není důvodem k obavám.

Okna

V mobilní aplikaci přejděte do nastavení Klimatizace a vyberte možnost Rozmrazit vozidlo, která pomáhá rozmrazit sníh a led na čelním skle, oknech a zrcátkách.

Za nízkých venkovních teplot Model 3 automaticky mírně upraví polohu oken s cílem usnadnit otevírání dveří.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Když je vůz bez elektrické energie, vždy ho před otevřením dveří připojte k externímu nízké napětí zdroji napájení, aby nedošlo k rozbití okna.

Naplánujte si pomocí mobilní aplikace návštěvu servisu Tesla, kde si můžete za nízký poplatek nechat boční a zadní okna (nikoli čelní sklo) ošetřit hydrofobním přípravkem.

Dveře

V extrémních zimních podmínkách může led ztěžovat otevírání dveří pomocí klik. V takové situaci můžete dveře otevřít prostřednictvím mobilní aplikace.
 1. V mobilní aplikaci podržte kterékoli ze čtyř tlačítek pro rychlé ovládání a podle pokynů přidejte do rychlého ovládání položku Otevřít dveře.
 2. Až budete u vozu, stisknutím možnosti Otevřít dveře otevřete dveře řidiče.

Odstranění ledu z kliky dveří

V náročných zimních podmínkách může namrzlá vrstva ledu bránit otevření kliky dveří. Postup uvolnění nahromaděného ledu z kliky dveří vozu Model 3 se mírně liší.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Preventivní promazání otočných čepů klik dveří přípravkem WD-40 může pomoci zabránit tvorbě námrazy uvnitř klik dveří.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
K uvolnění nahromaděného ledu z kliky dveří nepoužívejte žádné nástroje ani nadměrnou sílu.

V případě černých klik dveří: Led můžete z kliky dveří odstranit následujícím postupem:

Animace následujícího postupu
 1. Silně stiskněte přední část kliky dveří. Mírný pohyb dovnitř pomůže uvolnit led.
  Šipka směřující k přední části kliky dveří
 2. Stisknutím zadní části kliky dveří se pokuste kliku otevřít jako při běžném otvírání.
 3. Jakmile se vám podaří kliku dveří uvolnit, několikrát ji otevřete a zavřete, aby se uvolnil veškerý zbývající led. Před nastoupením do vozu se ujistěte, že je klika dveří zcela zasunutá a před odjezdem zkontrolujte, zda jsou dveře zcela zavřené.

V případě stříbrných klik dveří: Obvykle lze led uvolnit několika údery spodní částí pěsti na kliku dveří. Led můžete z kliky dveří odstranit následujícím postupem:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Před provedením tohoto postupu sejměte z ruky veškeré šperky nebo jiné předměty, které by mohly poškodit lak. Nepoužívejte žádné nástroje ani nadměrnou sílu.
Animace následujícího postupu
 1. Silným stisknutím zadní části kliky dveří se pokuste kliku otevřít.
 2. Led můžete rovněž zkusit uvolnit silnými údery dlaní okolo kliky dveří.
 3. Namiřte na širokou část kliky dveří a dlaní do kliky silně udeřte. Podle potřeby zvyšujte intenzitu úderů a opakujte kroky 1 až 3, dokud led neuvolníte a klika nepůjde otevřít.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Údery nesmí být příliš silné, aby nezpůsobily promáčknutí. Síla úderů by měla být přibližně jako když klepete na dveře domu.
 4. Jakmile se vám podaří kliku dveří uvolnit, několikrát ji otevřete a zavřete, aby se uvolnil veškerý zbývající led. Před nastoupením do vozu se ujistěte, že je klika dveří zcela zasunutá a před odjezdem zkontrolujte, zda jsou dveře zcela zavřené.

Zrcátka

Pokud v době parkování očekáváte námrazu, vypněte funkci Automaticky sklopná zrcátka. Klepněte na Ovládací prvky > Automatické sklápění. Led může bránit sklápění a vyklápění vnějších zpětných zrcátek.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Vnější zrcátka se automaticky vyhřívají během přípravy vozu nebo při zapnutí odmrazování zadního okna.

Stěrače

Pokud v době parkování očekáváte nahromadění sněhu nebo ledu, klepněte na Ovládací prvky > Servis > Servisní režim stěračů. Funkce nastaví stěrače do takové polohy na čelním skle, ve které se rozmrazí během odmrazování čelního skla (viz Stěrače a ostřikovače). Můžete také zapnout odmrazování stěračů (pokud je součástí výbavy). Viz Ovládání klimatizace.

Pneumatiky a sněhové řetězy

Ke zvýšení trakce na sněhu a ledu používejte zimní pneumatiky. Zimní pneumatiky můžete zakoupit v obchodě Tesla (viz Sezónní typy pneumatiky).

Sněhové řetězy poskytují vyšší trakci při jízdě na sněhu nebo ledu. Ověřte si, zda je v zimních měsících místními předpisy doporučeno nebo nařízeno používat sněhové řetězy. Více informací je uvedeno v části Používání sněhových řetězů.

Při nízkých okolních teplotách klesá tlak v pneumatikách. Pokud se rozsvítí kontrolka systému TPMS, pneumatiky před jízdou nahustěte. Při poklesu venkovní teploty o 6° C klesne tlak v pneumatikách o 1 PSI (viz Péče o pneumatiky a údržba). Správný tlak v pneumatikách pomáhá chránit pneumatiky při jízdě po nerovném povrchu a optimalizuje dojezdovou vzdálenost.

Za jízdy

Chladné počasí může zvýšit spotřebu energie, protože pro jízdu, vyhřívání kabiny a zahřívání akumulátoru je třeba více energie. Chcete-li snížit spotřebu energie, řiďte se následujícími doporučeními:

 • Používejte vyhřívání sedadel. Vyhřívání sedadel spotřebovává méně energie než vyhřívání kabiny. Snížení teploty v kabině a používání vyhřívání sedadel snižuje spotřebu energie (viz Ovládání klimatizace).
 • Zpomalte a vyhýbejte se častému a prudkému zrychlování.

Regenerativní brzdění

Regenerativní brzdění může být omezeno, pokud je akumulátor příliš studený. Jízdou se akumulátor zahřívá a výkon regenerativního brzdění se zvyšuje (viz Regenerativní brzdění).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Omezení výkonu regenerativního brzdění se můžete vyhnout, pokud poskytnete přípravě vozu delší čas, nebo pokud použijete funkci Plánovat pro přípravu vozu Model 3 před vámi nastaveným časem odjezdu (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Poznámka
Instalace zimních pneumatik může způsobit dočasné omezení výkonu regenerativního brzdění, ale Model 3 se po krátké ujeté vzdálenosti sám překalibruje a výkon brzdění obnoví. Výběr zimních pneumatik a urychlení tohoto procesu provedete klepnutím na Servis > Kola a pneumatiky > Pneumatiky.

Studený akumulátor

Modrá ikona sněhové vločky
Modrá ikona sněhové vločky se zobrazí na dotykové obrazovce, pokud určitou část energie uložené v akumulátoru nelze použít z důvodu nízké teploty akumulátoru. Množství této nevyužitelné energie se na ukazateli akumulátoru bude zobrazovat modře. Může dojít k omezení regenerativního brzdění, akcelerace a rychlosti nabíjení. Jakmile je akumulátor dostatečně zahřátý, ikona sněhové vločky zmizí.

Po jízdě

Pokud Model 3 nepoužíváte, nechte ho připojený k nabíječce. Systém tak bude k zahřívání akumulátoru používat energii ze sítě a nikoli z akumulátoru (viz Informace o vysokonapěťovém akumulátoru).

Plánovaný odjezd

Když je Model 3 zaparkovaný, připojte zdroj energie a pomocí možnosti Plánovat na obrazovce nabíjení a klimatizace nastavte čas pro přípravu vozu Model 3 před jízdou (viz Plánované nabíjení a plánovaný odjezd). Vůz určí vhodnou dobu zahájení nabíjení tak, aby ve vámi nastavené době odjezdu bylo dokončeno mimo špičku a kabina a akumulátor byly zahřáté.

Odstavení

Pokud necháte Model 3 delší dobu zaparkovaný, připojte ho k nabíječce, aby nedošlo ke zkrácení dojezdu a byla udržována optimální teplota akumulátoru. Připojení vozu k nabíječce je bezpečné na neomezeně dlouhou dobu.

Pokud Model 3 nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby šetřil energii. Nekontrolujte stav vozu pomocí mobilní aplikace příliš často, protože se tím automaticky přeruší režim spánku a obnoví normální spotřeba energie.